วันพฤหัส , 17 มกราคม 2019
Breaking News

Tag Archives: ขั้นพื้นฐาน

สพฐ.เตรียมจัดสรรงบประมาณ (งบแปรญัตติ) ให้ สพท. จำนวน 2 รายการ

  ดาวน์โหลดแบบ PDF http://www.plan.obec.go.th/ewt_dl_li ... Read More »

“ชินภัทร” ตั้ง 2 ผู้ช่วยเลขาฯกพฐ.

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการ ... Read More »

สพฐ.แจ้งจัดสรรปัจจัยนักเรียนยากจนครั้งที่ 2

  หนังสือนำ ดาวน์โหลด บัญชีจัดสรรรายเขต ดาวน์โหลด บัญชี ... Read More »

ศธ.ประกาศใช้ผล O-Net เป็นองค์ประกอบการจบการศึกษา ตามหลักสูตร 51 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมั ... Read More »

เก้าอี้ดนตรี “ซี10” ศธ.

“สุชาติ” ชงครม.เห็นชอบโยกย้าย ขรก.ซี10 แทนเกษียณ ... Read More »

สกศ. เผยเด็กไทยเขียนพยัญชนะผิดอื้อ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาก ... Read More »