วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

Tag Archives: ข่าวการศึกษา

มทร.ธัญบุรี เปิดรับระดับ ปริญญาโท-ปริญญาเอก

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  เ ... Read More »

นักศึกษาเมียนมาร์ถูกเชิญเรียนในมาเลเซีย

Universiti Malaysia Perlisหรือ UniMAPมหาวิทยาลัยชั้นนำของมาเ ... Read More »

มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โท เอก

มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ... Read More »

รับตรง โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบลราชธานี 2556

โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลร ... Read More »

มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษา โควตาเรียนดี

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เป ... Read More »

เปิดรับน.ศ.โครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ (USCO) ปี 2556

สำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP IS) ไต้หวัน ได้เชิญชวนสถาบันอุด ... Read More »