วันเสาร์ , 20 ตุลาคม 2018
Breaking News

Tag Archives: คณะวิทย์

คณะวิทย์ ม.เกษตรฯรับตรงโครงการเพชรนนทรี พร้อมมีทุนให้

คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประกาศรับสมัครผู้สนใ ... Read More »

คณะวิทย์ฯม.รังสิตจัดค่ายวิศวกรอุปกรณ์การแพทย์รุ่นเยาว์..ฟรี

  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศา ... Read More »

คณะวิทย์ มอ.จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า ทางคณะฯได้รั ... Read More »

คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จัดอบรมการปลูกแคคตัส..ฟรี

     ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบร ... Read More »

โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 55

    ทั้งนี้โครงการนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและ ... Read More »

คณะวิทย์ฯ ม.อ.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

  คณะวิทย์ฯ ม.อ.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิม ... Read More »