วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018
Breaking News

Tag Archives: คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ปี 2557

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคค ... Read More »