วันเสาร์ , 20 ตุลาคม 2018
Breaking News

Tag Archives: ครุศาสตร์

นักวิชาการชี้แผนการศึกษาชาติปฏิบัติยาก

นัก วิชาการชี้แผนการศึกษาชาติปฏิบัติยาก ใช้ภาษานุ่มนวล สละสล ... Read More »

โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556

โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556 คุณสมบัติ  ̵ ... Read More »

ราชภัฏ ยึดปฏิทินตามสพฐ.

รศ.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พระน ... Read More »

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 8 (CESA 2012)

  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และ Comparative Education Society ... Read More »

Update เพิ่มเติม!!! รับตรง 56 จุฬาฯ อีก 5 โครงการ

  Update เพิ่มเติม อีก 5 โครงการ – โครงการรับตรง( ... Read More »

แนะรับ ม.6 เข้าโครงการครูมืออาชีพ สร้างแรงจูงใจ

ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสา ... Read More »