วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018
Breaking News

Tag Archives: ความสำคัญ

โครงการเรียนดี ม.อ.ประกาศผลสอบ “เภสัช” คณะยอดฮิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเพ ... Read More »

หมดยุคหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดินแจกทุนปั้นคนรุ่นใหม่เป็นนักจัดการเกษตร

การ เกษตรและเกษตรกรในประเทศชั้นนำทั่วโลก ต่างก็มีสถานะทางอาช ... Read More »

จี้ตั้งสถาบันดูแลผลิตครูมืออาชีพ “สมพงษ์” ชี้มุ่งคุณภาพอย่าห่วงวิทยฐานะ-ปลดหนี้

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา ... Read More »