วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018
Breaking News

Tag Archives: คัดเลือก

ประกาศผล รับตรง ม สวนดุสิต 56

  ประกาศเรียบร้อยนะคะ สำหรับผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตร ... Read More »

แฉรั้วอุดมศึกษาใช้ระบบเกลี่ย นศ.คณะคุรุฯ ผิดหลักผลิตครู

ที่ ประชุม ส.ค.ศ.ท. เห็นควรต้องปฏิรูปกระบวนการผลิตครูทั่ว ปท ... Read More »

สพฐ.เลื่อนเปิดเทอม 10 มิ.ย.57 ประกาศทางการ ม.ค.ปีหน้า

นร.เสนอรับตรง หลังจบหลักสูตรเดือน มี.ค.ไม่เครียด! เมื่อวันที ... Read More »

คณะวิทย์ ม.เกษตรฯรับตรงโครงการเพชรนนทรี พร้อมมีทุนให้

คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประกาศรับสมัครผู้สนใ ... Read More »

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับนักเรียนเตรียมทหาร ใน ... Read More »

รับตรง โครงการ พสวท. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

โดยรับจำนวน 15 คน โดยการคัดเลือกตามประกาศนี้จ านวน 9 คน และร ... Read More »