วันเสาร์ , 20 ตุลาคม 2018
Breaking News

Tag Archives: คำขวัญ

คำขวัญวันเด็กปี 56 จากนายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th  เผยแพร่คำขวัญวัน ... Read More »

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

ที่มา เว็บไซต์ ศธ. Read More »

“คำขวัญวันครู” พ.ศ. 2556

นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตาม ... Read More »

ชวนร่วมการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

สำนัก งานเลขาธิการคุรุสภา ชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดข้อเขี ... Read More »