วันจันทร์ , 27 พฤษภาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: จัดสรร

สมศ.ได้โอกาสเปิดเรียนไม่ตรงกัน

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน ... Read More »

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯที่ว่างจากโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงปม.พ.ศ.2555 (1ต.ค.54)รอบสอง

►ด่วน ที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4177 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราช ... Read More »

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูฯในสถานศึกษาจากผลการเกษียณฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554

►ด่วน ที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4167 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราช ... Read More »

คปร.คืน “4พัน” อัตราเกษียณ สพฐ.แบ่ง2.6พันแก้ “ครูคืนถิ่น” กัน 2 พันรายบรรจุแม่พิมพ์ใหม่

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะก ... Read More »

Harvard-Yenching Institute มอบทุนให้คนไทยไปเรียนต่อ

  ทุน Harvard-Yenching Institute (HYI) (Deadline: Sep.3 ... Read More »

Harvard-Yenching Institute มอบทุนให้คนไทยไปเรียนต่อ

ทุน Harvard-Yenching Institute (HYI) (Deadline: Sep.30th, 20 ... Read More »