วันเสาร์ , 20 ตุลาคม 2018
Breaking News

Tag Archives: จีน

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รับนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศ ... Read More »

รับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญา ... Read More »

จีน+เวียดนาม=ไทย ‘ลิซ่า’ สาวธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม

สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนและย่างเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2555 ใก ... Read More »

รับตรง จีนศึกษา(นานาชาติ)วิทยาลัยนานาชาติปรีดี ฯ มธ. 2556

วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับ ... Read More »

รัฐบาลจีนแจกทุนเรียนป.ตรีถึงป.เอก-ทุนอบรมระยะสั้น-ทุนวิจัย

รัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างช ... Read More »

นิทรรศการการอุดมศึกษาไต้หวัน 2012

Taiwan Higher Education Fair  พบ ตัวแทนสถาบันการศึกษาที่มีชื ... Read More »