วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018
Breaking News

Tag Archives: ชุมชน

ต้นกล้าสร้างสรรค์ ชุมชนพัฒนา ตาหลวงยั่งยืน มทร.ธัญบุรีคว้าโครงการดีเด่น

“โครงการต้นกล้าสร้างสรรค์  ชุมชนพัฒนา  ตาหลวงยั่งยืน”  ทีม  ... Read More »

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ให้ทุนเรียนป.โท-เอก

สถาน วิจัยความเป็นเลิศอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  คณะ ... Read More »

วิศวกรรมธัญบุรี บินตรงร่วมค่ายจิตอาสาอาเซียน

คณะ วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญ ... Read More »

ม.รังสิต จัดโครงการสร้างชุมชนผู้ใช้งานโลกเสมือน Second Life

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิ ... Read More »

โครงการ “เปิดบ้านแม่โจ้ เปิดประตูสู่ชุมชน” 4 ปี 2556

  สาขาวิชา คุณสมบัติ วิทยาศาสตร์ 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ... Read More »

แม่โจ้จัดงาน Maejo Open House 2012

แม่โจ้จัดงาน Maejo Open House 2012 To Live and To Learn มหาว ... Read More »