วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

Tag Archives: ดีเด่น

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย ... Read More »

“รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการประจำปี 2555 ของ สสอท.”

  ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑ ... Read More »

สนนท.มอบรางวัลชูเกียรติ

สนนท.มอบรางวัลชูเกียรติให้ครู สถานศึกษา-หน่วยงานแนะแนวดีเด่น ... Read More »

รับตรง! ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทาง ... Read More »

ดันซี 9 ผ่านเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการดีเด่น

นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนได ... Read More »

รับตรงผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตร

การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึก ... Read More »