วันอังคาร , 26 พฤษภาคม 2020
Breaking News

Tag Archives: บริหาร

ทิศทางการดำเนินงานของ สพฐ. ปี 2556

ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ... Read More »

สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ

ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว5797 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้าง ... Read More »

สพฐ.สรรหาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะกรรมการ กพฐ.)มีบทบาทหน้าที ... Read More »

ปัญญาภิวัฒน์ แจกทุนเรียนป.โทบริหารธุรกิจ

หลัก สูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหา ... Read More »

แนะนำ..รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการม.เชียงใหม่ คนที่ 15

 พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให ... Read More »

รับตรง บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬา 2556

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครระหว่าง                             ... Read More »