วันศุกร์ , 6 ธันวาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: บุคลากร

สถานี ก.ค.ศ.: การปลอมลายมือชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกันไปหาประโยชน์

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การปลอมลายมือชื่อข้าราชการครู และบุคล ... Read More »

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. มีมติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 116ราย

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. มีมติให้ ... Read More »

ชาวจุฬาฯเฮ! ฐานเงินเดือนใหม่

พนักงานเข้าใหม่ปริญญาตรีสาขาทั่ว ไป 16,500 บาท สายวิชาการ อั ... Read More »

การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://202.143.174.11/personnel/new ... Read More »

“ก.ค.ศ.” อนุมัติ 37 วิทยฐานะ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข ... Read More »

ครู-บุคลากรการศึกษา 94,675 คนเฮ ครม.อนุมัติ 1,754 ล้าน ชดเชยเงินเดือน

ครม. อนุมัติงบ 1,754 ล้านบาท ชดเชยข้าราชการครูและบุคลากรทางก ... Read More »