วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: ประชุม

สพฐ.เตรียมจัดเสวนาโครงสร้าง’เวลาเรียน’

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ... Read More »

สนนท.เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ“การแนะแนวแห่งศตวรรษที่ 21”ฟรี

สมาคม แนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) ขอเชิญครูและบุคลากรแนะแนวต ... Read More »

กกอ.ไฟเขียว ให้อาจารย์จบป.เอก ไร้งานวิจัย สอน ป.โท ได้

  กกอ.เปิดไฟเขียวให้อาจารย์จบปริญญาเอก แม้ยังไม่มีงานวิจัย ก ... Read More »

TK Park จัดประชุมวิชาการส่งเสริมการอ่านกับประเทศเพื่อนบ้าน

TK Conference on Reading 2012 “ เรียนรู้ แบ่งปัน ส่งเสริมการ ... Read More »

สถานี ก.ค.ศ.: การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และส่วนราชการ

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การ ... Read More »

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและเครือข่ายความร่วมมือ

การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของ มจพ. ภายใต้ความร่วมมือท ... Read More »