วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: ประชุม

เด็กวิทย์ฯ มช.ได้รับเลือกร่วมประชุมผู้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์

นายภูมิ พงศ์  ไชยวงศ์คต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภ ... Read More »

สสอท.ประชุมวิชาการระดับชาติ-เสนอบวิจัยเตรียมสู่อาเซียน

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดม ... Read More »

สกศ.ประชุมวิจัยทางการศึกษาพลังพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

  ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ก ... Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เจ้าภาพจัดประชุม 4 สภามหาวิทยาลัย 2555

      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประ ... Read More »