วันอังคาร , 20 พฤศจิกายน 2018
Breaking News

Tag Archives: ปวส

10 ข่าวเด่น ศธ.-วธ.ซ่อมสร้าง-สางปัญหา

  ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและวัฒนธรรมของ ไทยในรอบปี 2 ... Read More »

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศกำหนดการรับตรงปี56

รศ.ดร ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทย ... Read More »

เปิดรับนักเรียนนายสิบแผนที่ เรียนจบบรรจุรับราชการ

  โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ประกาศการรับสมัครบุคคลเพ ... Read More »

รับตรง ราชมงคลธัญบุรี วุฒิ ม.6 – ปวช.- ปวส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข ... Read More »

โควตา (เพิ่มเติม 1) ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครนักศึกษาโควตา ... Read More »

อาชีวศึกษาภาคกลางบุกเบิกเปิดหลักสูตร ป.ตรี 28 สาขา

สถาบันศึกษาอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาหนึ่ง ... Read More »