วันพฤหัส , 17 มกราคม 2019
Breaking News

Tag Archives: ป.บัณฑิต

เปิดทางทำข้อสอบ 9 ชุด แทนเรียนป.บัณฑิต 1 ปี

“ชาญวิทย์” ระบุคุรุสภาเตรียมเปิดให้ครูเอกชนสอบข้ ... Read More »

วอนอนุโลมเปิดป.บัณฑิตครู

จาก กรณีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หลายมหาวิทยาลัยเรียกร้องขอใ ... Read More »

คุรุสภาประกาศรายชื่อสถาบันที่เปิดสอนป.บัณฑิตทางการศึกษาได้

คุรุสภาประกาศรายชื่อสถาบันที่สามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ... Read More »

คุรุสภาอนุมัติ 37 มหาวิทยาลัย เปิดสอน ป.บัณฑิตครู

ตั้ง’รจนา วงศ์ข้าหลวง’รักษาการเลขาฯคุรุสภา นายปร ... Read More »

ชู ป.บัณฑิตผลิตครูคณิตแยกประถม-มัธยม

  ชี้ค่าเฉลี่ยนานาชาติสูงกว่าหลักสูตร 5 ปี “ช่วงโชติ” ร ... Read More »

วิจัยชี้ไทยผลิตครูคณิตฯ ควรใช้หลักสูตรป.บัณฑิต4+1แยกชัดประถม-มัธยม

สสวท.เสนอ ผลวิจัยผลิตครูคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ TEDS-M เร่ ... Read More »