วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

Tag Archives: ภาษาอังกฤษ

แนะสทศ.จัดสอบภาษาอังกฤษ ใช้คะแนนเรียนต่อปริญญาโท

  ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห ... Read More »

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ฉบับปรับปรุง)

 การทักทาย สวัสดี                                            ... Read More »

ม.หอการค้าไทย อบรมการสอนภาษาอังกฤษครูมัธยม ฟรี

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร ... Read More »

โรงเรียนดังหนุนเกณฑ์รับม.1 – 4

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรี ... Read More »

ทุนเรียนต่อด้านวิศวะ-การจัดการ-การเงิน Queen’s University Belfast

    ScholarShip ยังคงเกาะติดทุนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ... Read More »