วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัย

มช. จัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 “วิถีวิจัย วิถีสู่อนาคต”

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ บูรณาการองค์ความรู้จากทุกสาขา ในงานวัน ... Read More »

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา “เลือกแนวทาง..วางอนาคต” ที่ มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา “เลือก ... Read More »

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ รับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา’ 56

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญ ... Read More »

ม.วลัยลักษณ์ แจก 200 ทุนให้ม.6 เรียนต่อปริญญาตรี

  มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์จัดสรรทุนการศึกษา “กองทุน ... Read More »

รับตรง พิเศษ พระนครเหนือ 2556

มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม คุณสมบั ... Read More »

‘ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา’ 20 ปีวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายจะจัดสรรทุนการศึกษา “ ... Read More »