วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: ม.บูรพา

ม.บูรพา รับตรงโครงการเพชรตะวันออก

  ใน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนั ... Read More »

ม.บูรพา คัดเก่งกีฬา ศิลปะ ดนตรีไทยเรียนป.ตรีโครงการทับทิมสยาม

  มหาวิทยาลัย บูรพารับสมัคร และคัดเลือกบุคคลผู้มีความสา ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา รับเรียนต่อปริญญาโท-เอก ภาค2

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัคร ... Read More »

คณะเภสัช ม.บูรพา รับตรง ป.ตรี ภาคปกติ

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร สอบคัดเล ... Read More »

ม.บูรพา รับสมัครนิสิต ป.โท การจัดการสาธารณะ รุ่นที่ 18

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ศูนย์ศึกษานนทบุรี กำล ... Read More »

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม.บูรพา ขยายเวลารับนักศึกษาใหม่

  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายการรับสม ... Read More »