วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

Tag Archives: ม.ปลาย

สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครสอบตรงรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สถาบันกันตนา เปิดรับสมัครสอบตรงรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยส ... Read More »

โครงการควบ ตรี-โท BMIR เปิดรับรุ่น 5 ปี 56

 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศ ... Read More »

รับตรง โครงการ พสวท. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

โดยรับจำนวน 15 คน โดยการคัดเลือกตามประกาศนี้จ านวน 9 คน และร ... Read More »

สพฐ.สั่งร.ร.ยอดฮิตแก้สัดส่วนห้อง ลดจำนวนม.ต้น-เพิ่มม.ปลาย-สางปมรับนักเรียน

  นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศ ... Read More »

จี้ปรับข้อเสียร.ร.นิติบุคคล

นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนั ... Read More »

รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 2556

รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาว ... Read More »