วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: รับตรง

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 ม.บูรพา 2556

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ... Read More »

รับตรง MUIC ม.มหิดล อินเตอร์ สมัครวันสุดท้าย 22 มค 56

น้อง ม. 6 ที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในประเทศ ... Read More »

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับตรงบุคคลภายนอกเข้าเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้า ... Read More »

รับตรง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สอบข้อเขียน) ปวช.-ป.ตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครบุคคลเ ... Read More »

รับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญา ... Read More »

ม.มหิดล – อินเตอร์ – MUIC รับตรง 9-22 มค 56

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol International Coll ... Read More »