วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

Tag Archives: วิชา

สำนักงานศาลยุติธรรม แจกทุนเรียนป.โทกฎหมาย ณ ต่างประเทศ

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรั ... Read More »

ผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากม.คริสเตียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทองอธิการบดี มหาวิทยา ... Read More »

ออกใบรับรองจบเด็กมอส.ร้องค่าธรรมเนียมย้ายที่เรียน

นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน (คกก.ควบคุม ม ... Read More »

เด็กไทยยี้! ไม่ชอบเรียนคณิต-อังกฤษ-ภาษาไทย

เด็กไทยยี้! เรียนคณิต-อังกฤษ-ภาษาไทย ขณะที่ส่วนใหญ่มองการเรี ... Read More »

ชง ทปอ. เลื่อนรับตรง ม.ค.นี้

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานแอดมิชชั่นส์ฟอรั ... Read More »

ชี้กวดวิชาทำลายการศึกษาของโลก

ชี้กวดวิชาทำลายการศึกษาของโลก เรียนแค่เพื่อสอบขาดนิสัยใฝ่รู้ ... Read More »