วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: วิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเปิดรับตรงภาคปกติ-ภาคพิเศษ

มหา วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดปฎิทินรับตรง ภาคพิเศษ และรั ... Read More »

รับตรง ม.แม่โจ้ ประเภทโควต้า เปิดรับสมัคร 1 พ.ย. 2555 นี้!!!

ติตามข่าวสารการรับตรง-โควตา ทุกสาขาของ ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ ปี ... Read More »

สทศ.รับถ้าข้อสอบผิดพลาด ต้องยกประโยชน์ให้นักเรียน

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ... Read More »

แจก 200 ทุนพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับป.โท

  สำนัก งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครข้อเสน ... Read More »

สทศ.เปิดปฏิทินสอบ 7 วิชาสามัญ

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ... Read More »

สพฐ.วิเคราะห์คะแนน O-Net ป.6 พบต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกวิชา – กาฬสินธุ์ 1 แชมป์คะแนนสูง

สพฐ.วิเคราะห์ O-Net ชั้น ป.6 ใช้ค่าเฉลี่ยระดับประเทศลากเส้นแ ... Read More »