วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

Tag Archives: วิทยาลัย

มติอ.ก.ค.ศ.โยกย้าย 226 ครูอาชีวะ เน้นคนช่วยราชการลงตำแหน่ง-เล็งบรรจุเพิ่ม

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ. ... Read More »

สโมสรบุคลากร มจพ.จัดติวสอบตรงเตรียมเข้ามจพ.

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีผู้ที่ส ... Read More »

วชิราวุธวิทยาลัย เปิดรับนักเรียนใหม่

วชิราวุธวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใ ... Read More »

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เปิดรับสมัคร ป.โท- ป.เอก

  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับส ... Read More »

ประกาศผลการประกวดโลโก้วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556

  ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปร ... Read More »

คัดค้านมหาวิทยาลัยราชภัฏถอยหลังเป็นข้าราชการ

รศ.ดร.สุมิตร สุวรรณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิ ... Read More »