วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018
Breaking News

Tag Archives: สถาบัน

Harvard-Yenching Institute มอบทุนให้คนไทยไปเรียนต่อ

  ทุน Harvard-Yenching Institute (HYI) (Deadline: Sep.3 ... Read More »

ทุน ASEM-DUO ให้นักศึกษาไทยไปแลกเปลี่ยนยุโรป

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการทุนกา ... Read More »

ตัดเกรดเขตพื้นที่ศึกษาไม่มีเอ

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยพัฒนาคุ ... Read More »

นร. กดดันร่ำไห้ บดินทรฯ วุ่นอีก ครูโห่ไล่แกนนำ

เปิดรับรอบพิเศษ เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเ ... Read More »

ตัดเกรดเขตพื้นที่ศึกษาไม่มีเอ

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยพัฒนาคุ ... Read More »

คาดคลอดหลักสูตร ป.ตรี 19 สถาบันอาชีวะ ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรร ... Read More »