วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018
Breaking News

Tag Archives: สารสนเทศ

โคตาพิเศษสำนักวิชาเทคโโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

รับ สมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ... Read More »

ม.ขอนแก่นแจกทุน ม.ปลายเก่งคอมพิวเตอร์ – สารสนเทศ

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการส่ง ... Read More »

โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง

โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อม ... Read More »

ICTประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์-มัลติมีเดียป้องกันภัยเว็บไซต์

ชวน นักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการ ICT Housekeeper โครงการป้อง ... Read More »

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 2556

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาดกระบัง 2556 รับตรงทั่วไป R ... Read More »

ม.มหานคร ร่วมกับ EC-Council Academy จัดตั้งศูนย์สอบ AATC

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร โดย คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสน ... Read More »