วันพุธ , 22 มกราคม 2020
Breaking News

Tag Archives: ส่งเสริม

ม.หอการค้าไทยเปิดมอบทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2556

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาสำหรับ ... Read More »

กำหนดเวลา ตั้ง “ซี 10” ศธ.เสร็จก่อน ม.ค.56

ปลัด ศธ. ระบุเร่งการตั้ง ขรก.ของกระทรวงระดับซี 10 ให้เสร็จก่ ... Read More »

สพฐ.ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 125 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดตั้งศูนย์อาเ ... Read More »

มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนาแจกทุนเยาวชน เพื่อประกอบอาชีพ

มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา ประกาศการรับสมัครเยาวชน เพื่อขอรับท ... Read More »

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตร

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน’ ... Read More »

มจพ. จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา

  เนื่อง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพ ... Read More »