วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018
Breaking News

Tag Archives: หลักสูตร

มจพ.เปิดรับหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ (การฝึกฝนตนเองที่วิเศษ)

  เพื่อตอบ สนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแ ... Read More »

ม.รังสิต ขยายเวลารับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ป.ตรีควบโท 5 ปี ขยายเวลา ตั้งแต่บัดนี ... Read More »

สถาบันภาษา มช. เปิดหลักสูตร Interpreter Training

สถาบันภาษา มช. เปิดหลักสูตร Interpreter Training สำหรับนักศึ ... Read More »

มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

  มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาต ... Read More »

เตรียมสอบตรง ม.มหิดล 2556 มันใกล้เข้ามาแล้ว !!

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่สมบูร ... Read More »

คู่มือ แนะแนว รับตรง คณะ และการประกอบอาชีพ มศว. 56

  เป็นคู่มือแนะนำ คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ค่าหน่วยกิจ และ ... Read More »