วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: หลักสูตร

แห่ถอนหลักสูตรทางไกล “ปรัชญา” นำทีมเอ็กซเรย์ 7 มหาลัย 21 หลักสูตร

นายปรัชญา เวสารัชช์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา และติดตามผลกา ... Read More »

ศรีปทุมจัดSDM Contestชิงทุนเรียนฟรีคณะดิจิทัลมีเดีย

คณะ ดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอน ... Read More »

รับตรง โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรฯ ศรีราชา 56

โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย ... Read More »

ม.สงขลานครินทร์ รับม.6เรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี

คณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะรับสมัครบุคคลเ ... Read More »

CMMU ม.มหิดล เชิญร่วมงาน Open House วันที่ 13 ม.ค. 2556 นี้

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (College of Management Ma ... Read More »

เรียนต่อ คณะเกษตร นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูต ... Read More »