วันอังคาร , 26 พฤษภาคม 2020
Breaking News

Tag Archives: อุดม

เสนอกกอ.เพิ่มนักศึกษาพยาบาลรองรับอาเซียน

เตรียมเก็บข้อมูลการลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวน นศ.พยาบาล รองรับการเ ... Read More »

เตือนรั้วอุดมฯ ระวังการเพิ่มบุคลากร

หวั่นกระทบภาพรวมประเทศ จี้ผลิตบัณฑิตขาดแคลน-ถ่ายโอนกำลังคน น ... Read More »

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจกทุน163โครงการให้น.ศ.ทำวิจัย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ แล ... Read More »

มจธ. วิทยาเขตราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรม Press Tour

เชิญร่วมกิจกรรม Press Tour  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธ ... Read More »