วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

Tag Archives: เทคโนโลยี

ม.ศิลปากร มอบทุนเรียนปริญญาตรี ปิโตรเคมีฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร ... Read More »

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน

    เครือ ข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด ... Read More »

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนวิจัยระดับปริญญาโท

  วันนี้ได้รับแจ้งข่าวทุนเข้ามาจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโล ... Read More »

ป.โทสำหรับคนว่างวันอาทิตย์

  หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างเฉพาะวัน อาทิตย์ วิทยาศ ... Read More »

อนุดิษฐ์ โต้ข่าวแท็บเล็ตไม่ตรงสเป๊ก-ชี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจรับเท่านั้น

  เมื่อ 23 พ.ค. ผู้สื่อข่าว “ข่าวสด” รายงาน ... Read More »

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  เหลือ อีกเพียง 3 ปีนับจากนี้ ประเทศต่างๆ 10 ประเทศแถบ ... Read More »