วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

Tag Archives: ไทย

บังคับใช้แล้ว พ.ร.ก.ใหม่ สามี-ภริยา แยกยื่นเสียภาษีได้แล้ว

มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พระราชกำหนด แก ... Read More »

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

28 ธันวาคม เป็นวันที่ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด ... Read More »

เคาะปี 56 จัดประกวดราคาซื้อแท็บเล็ต

คณะกรรมการมีมติให้จัดประกวดราคาแท็บเล็ตมอบสพฐ.จัดประมูล จำนว ... Read More »

ให้ทุนนักศึกษาทำโครงการวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของไทย

โครงการใหทุนวิจัยองคกรสีขาวตนแบบของประเทศไทย โดยใชหลักกล ... Read More »

รัฐบาลอินเดียเปิดโควตาให้ต่างชาติเรียนแพทย์ เภสัช วิศวะ

รัฐบาล ประเทศอินเดียประกาศการจัดสรรที่นั่งให้นักเรียนต่างประ ... Read More »

โรงเรียนการบินญี่ปุ่น แจกทุนปีการศึกษา 2556 รอบ 2

สำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง ... Read More »