วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News

Tag Archives: iMBA

iMBA at PIM ฉลองครบรอบ 1 ปีในงาน “iMBA Grand Open House 2014” เชื่อมขั้วเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกสู่ตะวันออก

เนื่องจากการเตรียมงาน iMBA Grand Open House ครั้งที่แล้วเกิด ... Read More »

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ปีในงาน “ iMBA Grand Open House 2014”

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (iMBA) ... Read More »

งานสัมนาจากหลักสูตร International MBA – iMBA ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (i ... Read More »