วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

University of London แจก 15 ทุนระดับป.โทให้นักศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัย ลอนดอน (University of London) ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษานานาชาติ จำนวน15 ทุน ระยะเวลาให้ทุน 1 ปี มูลค่าทุนละ 5,000 ปอนด์ (246,500 บาท)
          ทุนนี้มีชื่อว่า Goldsmiths International Postgraduate Scholarships เป็นทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาโท มอบให้นักศึกษานานาชาติที่สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2013 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรปริญญาโทอยู่แล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้สมัครขอรับทุนดังกล่าว
          ส่วนผู้มีสิทธิ์ยื่นขอทุนการศึกษาต้องผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญา โทแบบเรียนเต็มเวลาและชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนด้วยทุนส่วนตัวตามอัตรานัก ศึกษานานาชาติ
          คณะกรรมการจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาเฉพาะผู้ที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ กำหนดเท่านั้น โดยไม่รับพิจารณานิสิตที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์
          มหาวิทยาลัยลอนดอนก่อตั้งมานานถึง 175 ปีและเป็นในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย 18 วิทยาลัยและสถาบันวิจัย 10 สถาบัน คุณภาพวิชาการโดดเด่นในสาขานฤมิตรศิลป์ มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์
          หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สามารถติดต่อสมัครกับคณะวิชาที่ต้องการศึกษาโดยตรง ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.london.ac.uk
          กำหนดการยื่นใบสมัครขอทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2556
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: international-office@gold.ac.uk เว็บไซต์ www.gold.ac.uk/international/financial-info/international-scholarships/goldsmithsinternationalpostgraduatescholarship/
ที่มา – การศึกษาวันนี้

Comments are closed.