วิธีจํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน หรือเอกสารการรับจํานองที่ดินที่สำคัญ ทำสัญญาจำนองที่ดินที่ถูกต้อง 2567/2024 post thumbnail image

วิธีจํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน หรือเอกสารการรับจํานองที่ดินที่สำคัญ ทำสัญญาจำนองที่ดินที่ถูกต้อง 2567/2024

2 สินเชื่อ จํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน สมัครง่าย ได้เงินชัวร์ 2567

 

เมื่อคุณต้องการจะกู้เงินหรือขอสินเชื่อกับธนาคารสักที่หนึ่ง สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมไว้ นั้นคือ หลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะขอหลักประกันเป็นบุคคลหรือทรัพย์สินต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันการผิดชำระหนี้ของผู้กู้ ซึ่งหลายคนไม่กล้าจะไปขอให้คนอื่นค้ำประกันให้ เนื่องจากมันเป็นภาระที่ใหญ่ จึงมองเห็นทรัพย์สินในมือของตัวเอง อย่าง ที่ดินหรือบ้านที่อยู่อาศัย แล้วสงสัยว่าเราสามารถนำมันมาเป็นหลักประกันในการกู้เพื่อจำนองที่ดินกับธนาคารออมสินได้หรือไม่

 

การจำนองที่ดิน คืออะไร จำนองที่ดินกับธนาคารไหนดี 2024

 

การจำนองที่ดิน หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า นำอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับผู้รับจำนอง เช่น สถาบันการเงิน หรือ ธนาคาร เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยผู้จำนองไม่จำเป็นต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง โดยหากมีการละเมิดสัญญา เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องนำทรัพย์สินขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชดใช้คืนได้เช่นกัน ซึ่งหากคุณกำลังมองหาว่า สินเชื่อจํานองที่ดินกับธนาคารไหนดีที่สุด เราขอแนะนำ สินเชื่อจำนองที่ดินกับธนาคารออมสิน ที่ให้คุณเปลี่ยนที่ดินในมือ เป็นเงินก้อนได้ง่ายๆนั่นเอง

 

การจํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน 

 

สินเชื่อจำนองที่ดินกับธนาคารออมสินตัวนี้ มีจุดเด่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้กู้ โดยรับจำนองที่ดิน เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค ไถ่ถอนที่ดินจำนองจากสถาบันการเงินอื่นๆ หรือ เพื่อใช้ในการประกอบอาชัพ ที่ไม่ใช่การลงทุนธุรกิจ โดยมีรายละเอียดจำนองที่ดินกับธนาคารออมสินคือ

 

  • วงเงิน : ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท หรือ  ร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ไม่เกินร้อยละ 85 สำหรับราคาประเมินห้องชุด
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจดจํานองที่ดิน : เป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด
  • ระยะเวลาในการชำระคืน : ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ต้องชะรำเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรก
  • เงื่อนไขการรับจํานองที่ดิน : ทรัพย์สินเป็นของผู้กู้หรือบุคลอื่น และ ต้องตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความเจริญตามที่ธนาคารกำหนด

 

สินเชื่อ  SMEs มีที่ มีเงินจากธนาคารออมสิน

 

สัญญาจำนองที่ดิน เปลี่ยนที่ดิน เป็นเงินทุนต่อยอดธุรกิจกับสินเชื่อจำนองที่ดินกับธนาคารออมสิน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนไปเริ่มต้นธุรกิจหรือไถ่ถอนที่ดินจากการฝากขายเอกชน  โดยมีระยะเวลาการสมัครสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีรายละเอยดต ดังนี้

 

  • วงเงิน : สูงสุด 50 ล้านบาท หรือไม่เกิน ร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดิน
  • อัตราดอกเบี้ย : 5.99%
  • ระยะเวลาในการชำระคืน : 3 ปี (สำหรับเงินต้น)

โดยคุณสามารถสอบถามรายละเอียดจำนองที่ดินกับธนาคารออมสินเพิ่มเติม เช่น การจดจำนองที่ดินมีอายุกี่ปี จํานองที่ดินเปล่ากับธนาคารออมสินได้หรือไม่ มีค่าจํานองที่ดินเท่าไหร่ ได้ที่สาขาของธนาคารออมสินหรือ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง