สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพอาชีพไหนก็กู้ได้

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-59 ปี

จุดเด่นสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพสำหรับประกอบอาชีพ 2567/2024

 

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และมีอาชีพอิสระ อีกทั้งยังสามารถจะสมัครออนไลน์ได้ โดยจะมีให้บริการใน 2 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ หรือวงเงินกู้ที่ผ่อนชำระได้ และสามารถจะสมัครได้ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยแล้ว ยังเป็นฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ ได้

เงื่อนไขต่างๆของสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ 2567/2024

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

เป็นสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจรายย่อยต่างๆ โดยสามารถสมัครได้แค่เพียงครั้งเดียว แต่มีวงเงินสินเชื่อไว้ใช้ได้ ซึ่งจะมีสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระอยู่ 2 แบบดังนี้

 • วงเงินสินเชื่อพร้อมใช้กับสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ จะรับเงินทุนหมุนเวียนโอนเข้าบัญชีทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ โดยจะผ่อนชำระเป็นรายเดือน และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ได้นานถึง 5 ปี
 • วงเงินสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ เป็นสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ เมื่อได้รับการอนุมัติจะสามารถเบิกได้เลยด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท และสามารถจะชำระคืนได้ขั้นต่ำเพียง 5% ของยอดเงินคงค้าง หรือจะต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท

สิทธิประโยชน์ของสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

 • เป็นสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรายย่อย
 • สินเชื่ออาชีพอิสระโดยให้บริการสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์สำหรับเงินกู้ และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน
 • วงเงินสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพจะอนุมัติได้ตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท
 • ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระได้ตั้งแต่ 8% – 15% ต่อปี
 • ให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 
 • ใช้ บสย. ค้ำประกันได้เต็มจำนวน หรือบุคคลค้ำประกันเต็มจำนวนเงินกู้ได้ หรือไม่ต้องมีหลักประกันได้สำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

 • จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปีบริบูรณ์
 • ประกอบกิจการโดยมีสถานที่ชัดเจน และมีเอกสารหรือมีหลักฐานที่ได้รับรองว่าประกอบกิจการจริงสำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ
 • ต้องมีการประกอบกิจการกฏหมาย และจะต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
 • วงเงินสินเชื่อที่ได้รับไม่เกิน 200,000 บาท โดยจะต้องไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ในวันที่มีการขอค้ำประกัน 
 • วงเงินสินเชื่อที่ได้รับมากกว่า 200,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน โดยมีมูลค่ารวมแล้วไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนดไว้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

 • ผู้สมัครจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใช้สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • ใช้สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือทะเบียนการหย่า (ถ้ามี)
 • หลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อใช้ในการประกอบพิจารณาวงเงินสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ
 • กรณีสถานประกอบการเป็นการเช่าให้ใช้สำเนาสัญญาเช่าซึ่งจะต้องเช่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกเพื่อโอนเงินสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

credit u สำหรับนักศึกษาไว้ผ่อนของไม่ใช้บัตร

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 36% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีขึ้นไป

วิไลเงินด่วนอนุมัติเงินง่ายกู้ได้ไม่ใช้ฐานเงินเดือน

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 26% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

ยืมเงิน 300 ด่วนสมัครเงินรับเงินง่ายมากรู้ผลใน 30 นาที

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 36% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-59 ปี