กู้ ธ.อ.ส

กู้ ธ.อ.ส ขอรับเงินด่วนง่ายๆ รับเงินไปซื้อบ้านผ่อนสบาย

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 25000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

สูงสุด 13.5% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีชีวิตที่ดีกว่า เลือกบ้านกับธนาคารธ.อ.ส New Life.. New Home 2567

 

อย่างที่ใครหลายคนทราบดีว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารที่ทำเรื่องสินเชื่อมากมายโดยเฉพาะเรื่องสินเชื่อบ้าน ซึ่งผู้กู้ ธ.อ.ส.สามารถกู้ ธ.อ.ส.ได้ทั้งสินเชื่อ บุคคล และสินเชื่อบ้าน อยากมีบ้านหลังใหม่เลือกกู้ ธ.อ.ส.ผ่อนสบาย ต้องสินเชื่อบ้าน New Home เท่านั้น 

สินเชื่อบ้าน New Home มีลักษณะอย่างไร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สินเชื่อบ้าน New Home โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กู้ ธ.อ.ส.สามารถกู้ ธ.อ.ส.เพื่อนำไปซื้ออาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดได้ โดยผู้กู้ ธ.อ.ส.จะต้องใช้หลักประกันเพื่อขอสินเชื่อบ้าน New Home ซึ่งหลักประกันสินเชื่อบ้าน New Home โดยนั้นจะต้องไม่ไม่เคยโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือมาก่อน

สินเชื่อบ้าน New Home สามารถดำเนินการขอกู้ ธ.อ.ส.ได้จนถึงเมื่อไร

ผู้กู้ ธ.อ.ส.สามารถขอสินเชื่อบ้าน New Home ได้ในช่วงวันที่วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และผู้กู้ ธ.อ.ส.จะมีระยะเวลาการนิติกรรมเพื่อดำเนินการเรื่องสินเชื่อบ้าน New Home จนถึงวันที่นที่ 30 กรกฎาคม 2567

วงเงินที่ผู้กู้ ธ.อ.ส.จะได้รับจากสินเชื่อบ้าน New Home

ผู้กู้ ธ.อ.ส.สามารถขอสินเชื่อบ้าน New Homeโดยมีวงเงินกู้สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทไปจนถึงวงเงินกู้สินเชื่อธนาคาร 2.5 ล้านบาท ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะพิจารณาวงเงินกู้สินเชื่อธนาคารตามความเหมาะสมของผู้กู้ ธ.อ.ส.ในแต่ละกรณีไปซึ่งจะไม่เหมือนกัน หากผู้กู้ ธ.อ.ส.มีความสามารถในการผ่อนชำระคืนวงเงินกู้สินเชื่อธนาคารได้มาก วงเงินกู้สินเชื่อธนาคารก็จะสูง ซึ่งไม่ได้พิจารณาแต่เฉพาะรายได้ของผู้กู้ ธ.อ.ส.เท่านั้น แต่รวมไปถึงภาระของผู้กู้ ธ.อ.ส.ด้วยเช่นกัน หากผู้กู้ ธ.อ.ส.มีรายได้สูงแต่มีภาระหนี้สูงวงเงินกู้สินเชื่อธนาคารก็อาจจะไม่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้สินเชื่อธนาคารได้มากเท่าไรนัก

การผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน New Home

ผู้กู้ ธ.อ.ส.สามารถแบ่งชำระได้หลายงวด โดยเมื่อได้วงเงินกู้สินเชื่อธนาคารไปแล้ว ก็จะสามารถผ่อนชำระได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือนไปจนถึงสูงสุด 40 ปีในการชำระคืนเงินกู้สินเชื่อธนาคารกับสินเชื่อบ้าน New Home โดยอายุของผู้กู้ ธ.อ.ส.เมื่อผ่อนชำระเงินกู้สินเชื่อธนาคารเสร็จสิ้นแล้วนั้นจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปี 

ข้อยกเว้นผ่อนชำระเงินกู้สินเชื่อธนาคารได้จนถึงอายุ 75 ปี ในกรณีผู้กู้ ธ.อ.ส.เป็นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีสามารถเกษียณได้มากกว่าอายุ 60 ปี เจ้าหน้าที่ธนาคารจะพิจารณาผ่อนชำระเงินกู้สินเชื่อธนาคารเป็นพิเศษได้นั้นเอง 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน New Home

เงินกู้สินเชื่อธนาคารจะมีอัตราดอกเบี้ยหลายแบบขึ้นอยู่กับผู้กู้ ธ.อ.ส.จะขอเงินกู้สินเชื่อธนาคารเท่าไร โดยในปีที่ 1-6 จะได้รับดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธนาคาร 1.99% ต่อปี และจะมีความแตกต่างกับตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป หากลูกค้าเป็นผู้กู้ ธ.อ.ส.สวัสดิการ จะมีดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธนาคาร MRR – 1.00% ต่อปี และหากลูกค้าเป็นผู้กู้ ธ.อ.ส.รายย่อยทั่วไป จะมีดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อธนาคาร MRR – 0.50% ต่อปี

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

netbank ktb แอพกรุงไทยใช้ง่ายใช้สะดวก 24 ชม.

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

15 ปีบริบูรณ์

สินเชื่ออนุมัติง่ายเงินก้อนไม่ต้องรอรับเงินได้ภายในวันเดียว

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 12000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 18% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-60 ปี

เพื่อนแท้เงินด่วนให้ยืมเงินไม่เสียเวลารอผลพิจารณา

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 0.87 ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

18 ปีบริบูรณ์