กู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสินง่ายๆ รับดอกเบี้ยถูกที่สุดในปี 2024

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

สูงสุด 1% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

อยากปลดหนี้นอกระบบ เลือกกู้เงินออมสิน ให้เงินกู้ยืมออมสินสูงสุดคนละ 50,000 บาท 2567

 

ต้องการเงินกู้สินเชื่อ ไม่ต้องไปหาเงินด่วนนอกระบบอีกต่อไป เพราะธนาคารออมสินปล่อยกู้เงินออมสินให้เงินกู้ยืมออมสินสูงสุดคนละ 50,000 บาท เพื่อปลดหนี้นอกระบบโดยเฉพาะ กู้เงินออมสินสมัครสินเชื่อออมสิน10,000บาทได้สบาย 

ทั้งนี้การกู้เงินออมสินดังกล่าวนี้เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ โดยธนาคารออมสินได้จัดตั้งสินเชื่อธนาคารออมสินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน โดยมีชื่อโครงการว่า “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” ผู้ยืมเงินธนาคารออมสินสามารถรับเงินก้อน สมัครสินเชื่อออมสิน10,000บาทได้ ไปจนถึงวงเงินกู้เงินออมสิน 50,000 บาท โดยเงื่อนไขของการกู้เงินออมสินนี้ ผู้ที่กู้เงินออมสินจะต้องเป็นหนี้จากการประกอบการอาชีพ หรือเป็นหนี้จากการอุปโภคบริโภคของผู้ยืมเงินธนาคารออมสินซึ่งเป็นหนี้นอกระบบทั้งหมด หากผู้ยืมเงินธนาคารออมสินเป็นหนี้ในระบบ จะไม่สามารถกู้เงินออมสินก้อนนี้ไปชำระได้ (Re-Finance)

ดอกเบี้ยกู้เงินออมสินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

ธนาคารออมสินปล่อยกู้เงินออมสินให้เงินกู้ยืมออมสินสูงสุดคนละ 50,000 บาท โดยจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือน และเป็นดอกเบี้ยแบบคงที่เรียกว่าเป็น Flat Rate นอกจากนี้ผู้สมัครสินเชื่อออมสิน10,000บาท หรือวงเงินกู้เงินออมสิน 50,000 บาท สำหรับเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวน 100 บาทต่อการทำสัญญา

กำหนดระยะการชำระคืนเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ 

เมื่อมีการกู้เงินออมสินผู้ยืมเงินธนาคารออมสินสามารถชำระคืนธนาคารออมสินได้ไม่เกิน 5 ปี 

คุณสมบัติของผู้ยืมเงินธนาคารออมสินโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

  1. ผู้กู้เงินออมสินจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามกฎหมาย ซึ่งถือว่าได้บรรลุนิติภาวะแล้ว และผู้กู้เงินออมสินที่ยืมเงินธนาคารออมสินจะมีอายุสูงสุดได้ไม่เกิน 65 ปี รวมระยะเวลาที่ได้ชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบเสร็จสิ้นด้วยเช่นกัน
  2. ผู้กู้เงินออมสินจะต้องมีเอกสารที่แสดงรายได้ในการประกอบอาชีพอย่างชัดเจน โดยธนาคารออมสินปล่อยกู้เงินออมสินให้แก่บุคคลทั่วไป ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องประกอบอาชีพอะไร หากผู้กู้เงินออมสินที่ยืมเงินธนาคารออมสินเป็นอาชีพอิสระก็จะต้องแสดงเอกสารเพื่อแสดงรายได้อย่างน้อยเป็นรายการเดินบัญชีเพื่อให้ธนาคารออมสินพิจารณารายได้ และความสามารถในการชำระหนี้ที่ยืมเงินธนาคารออมสิน
  3. ผู้กู้เงินออมสินจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) ตามกฎหมายอยู่แล้ว จึงจะสามารถยืมเงินธนาคารออมสิน โดยผู้กู้เงินออมสินสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ห้าให้มันนี่ scb ร่วมมือกับไทยพาณิชย์ให้เงินง่ายได้เงินจริง

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 8000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 33% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-60 ปี

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ผ่านออนไลน์ไม่ต้องเดินทาง

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 21% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีบริบูรณ์

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือน 8000 ก็ขอสินเชื่อได้

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 8000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 16% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์