สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือน 8000 ก็ขอสินเชื่อได้

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 8000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

สูงสุด 16% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้น้อย สมัครออนไลน์ได้ 2565/2022

 

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือจะเรียกว่าเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ซึ่งจะมีทั้งที่เป็นสินเชื่อแบบผ่อนชำระรายเดือนๆละเท่าๆกัน หรือจะเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด โดยในปัจจุบันสามารถจะสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้อย่างเช่นธนาคารออมสิน  จะให้สมัครผ่านแอพ MyMo ได้ในปีนี้ ออมสินปล่อยสินเชื่อ50000ปี64 และลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน10000และ50000บาท ในอีกหลายๆสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สินเชื่อดํารงชีพ 2565/2022

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ธนาคารออมสิน บัตรกดเงินสด People Card

จะเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสดอเนกประสงค์สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย โดยจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท โดยจะฟรีเค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยรวมไม่เกิน 28% ต่อปี สำหรับในการชำระคืนในแต่ละเดือนสามารถจะจ่ายเต็มจำนวนได้เพื่อลดภาระของดอกเบี้ย หรือจะจ่ายขั้นต่ำที่ 5% ต่อเดือน แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท โดยรายได้ที่จะใช้สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายออมสินจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำที่ 9,000 บาท สามารถจะสมัครได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านได้และจะรู้ผลการอนุมัติได้ภายใน 15 วันทำการ

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สมัครออนไลน์กับธนาคาร ธ.ก.ส. A-Cash

เป็นสินเชื่อเพื่อไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนได้ เป็นสินเชื่อดํารงชีพโดยจะอนุมัติวงเงินให้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายโดยจะต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน หรือจะใช้หลักทรัพย์ค้ำระกันก็ได้ กำหนดให้ชำระคืนภายใน 1 ปี และจะต่อสัญญาให้ใหม่ได้ในกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยครบใน 1 ปีนั้น ผู้สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย A-Cash จะต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกรลูกค้าธนาคารที่มีประวัติดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ธ.ก.ส.

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สมัครออนไลน์กับ LINE BK ธนาคารกสิกรไทย

เป็นสินเชื่อดํารงชีพ สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ต่อเดือนไม่แน่นอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยสมัครออนไลน์ กับ LINE BK โดยจะต้องทำการเปิดบัญชีออนไลน์ก่อน หรือสามารถจะทำการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ผ่านแอพ K PLUS โดยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจะมีให้บริการแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

  • วงเงินพร้อมใช้ อนุมัติได้สูงสุดถึง 800,000 บาท เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สามารถจะเบิกถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อจ่ายคืนจะกลับเข้าบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ได้อีก โดยสามารถจะจ่ายคืนขั้นต่ำที่ 2% หรือไม่น้อยกว่า 200 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี
  • วงเงินผ่อนชำระ โดยสามารถจะผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน และมีการคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี เป็นสินเชื่อดำรงชีพสมัครได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สินเชื่อออนไลน์ LINE BK

  • เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปีบริบูรณ์ 
  • มีบัญชีเงินฝาก LINE BK หรือมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยและมีแอพK PLUS เพื่อยันยันตัวตนลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
  • รายได้ขั้นต่ำ วงเงินให้ยืม 7,000 บาทต่อเดือนสำหรับพนักงานประจำ

รายได้ขั้นต่ำในการสมัครวงเงินให้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน ขั้นต่ำที่ 9,000 บาทสำหรับอาชีพอิสระ

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เมืองไทยลิสซิ่งบริการกู้เงินครอบคลุมทุกรูปแบบ

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 12000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 24% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-60 ปี

ยืมเงิน 200 ด่วนรับเงินไวไม่ต้องใช้หลักฐานเงินเดือน

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 28% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-69 ปี

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระไม่ใช้หลักฐานอาชีพในการยืม

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 0.35% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-70 ปี