ช้างไทยสินเชื่อ

ช้างไทยสินเชื่อเพื่อผู้ต้องการเงินสมัครง่ายรู้ผลไว

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

สูงสุด 28% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์

เงื่อนไข และการสมัครช้างไทยสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์พนักงานประจำ 2567/2024

 

ช้างไทยสินเชื่อ เป็นบริษัทหนึ่งที่ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือพิโกพลัส ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทเงินกู้ถูกกฎหมาย โดยจะให้บริการในกลุ่มลูกค้าที่อาจจะเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินต่างๆได้ โดยอัตราดอกเบี้ยในกลุ่มสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จะอยู่ที่ 36% ต่อปีสำหรับวงเงินที่จะอนุมัติให้ได้ไม่เกิน 50,000 บาทซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดจากกระทรวงการคลัง

แนะนำช้างไทยสินเชื่อ กับเงื่อนไขต่างๆในการสมัครสินเชื่อช้างไทย 2567/2024

คุณสมบัติผู้สมัครช้างไทยสินเชื่อกับสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมาย

 • ผู้กู้ช้างไทยสินเชื่อ จะต้องมีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา
 • จะต้องเป็นพนักงานประจำรายเดือน และมีอายุตั้งแต่ 20 – 50 ปีบรบูรณ์ มีอายุการทำงานในหน่วยงานปัจจุบันมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
 • สำหรับข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีอายุ 20 – 58 ปีบริบูรณ์ และมีอายุราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • จะต้องมีรายได้สุทธิตั้งแต่  8,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนเพื่อสมัครกู้เงินช้างไทย
 • เงินเดือนจะต้องจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพานิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น
 • ผู้กู้สินเชื่อช้างไทยจะต้องทำการยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด

ช้างไทยสินเชื่อ กับเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อบุคคล

 • วงเงินช้างไทยสินเชื่อ สำหรับวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ไม่ต้องเช็คเครดิตบูโร แต่จำเป็นจะต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน
 • สำหรับวงเงินกู้ช้างไทยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จะต้องให้มีการเช็คเครดิตบูโร และจะต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน กรณีที่คะแนนเครดิตต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อให้ได้
 • รู้ผลการอนุมัติสินเชื่อบุคคลได้ภายใน 7 วันทำการ
 • ช่องทางในการสมัคร สามารถจะส่งเอกสารต่างๆและใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือไปสมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทช้างไทยในสาขาใกล้บ้านได้
 • ในการตรวจค่างวดสินเชื่อบุคคลที่ต้องชำระ ดูใบแจ้งหนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ App.ChangthaiLoan.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารที่ใช้ในการสมัครช้างไทยสินเชื่อ สินเชื่อบุคคล มีดังนี้

 • ใช้สำเนาบัตรประชาชน
 • สะเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินเดือน 
 • เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ สลิปเงินเดือน, สัญญาจ้าง, บัตรพนักงานที่มีวันออกบัตร และวันหมดอายุ, ใบรับรองเงินเดือนฉบับจริง, 50ทวิ ที่ออกโดยบริษัทผู้จ้างงาน
 • สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือบัญชีเงินฝากต่างๆทีของผู้ขอกู้ช้างไทยสินเชื่อ
 • เอกสารรายการตรวจสอบประวัติเครดิตบูโร กรณีวงเงินสินเชื่อบุคคลที่ขออนุมัติตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการขอโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 3 – 7 วันทำการ 
 • จะต้องใช้เอกสารของผู้ค้ำประกันเหมือนกับของผู้กู้ช้างไทยสินเชื่อ 1 ชุดสำหรับผู้ค้ำประกัน 1 คน โดยผุ้ค้ำประกัน 1 คนสามารถจะค้ำประกันให้กับผู้กู้สินเชื่อเงินกู้ช้างไทยได้ 2 คน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล กรณีที่มี

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงินกรุงไทยให้เงินจริงไม่เช็คเครดิตผู้กู้เงิน

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 30000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 20% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ

netbank ktb แอพกรุงไทยใช้ง่ายใช้สะดวก 24 ชม.

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

15 ปีบริบูรณ์

กู้เงิน 50000 บาทได้เงินจริงรับเงินทันใจไม่ต้องรอนาน

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 9500 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 26% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป