เฮงลิสซิ่ง

เฮงลิสซิ่งสมัครยืมเงินง่ายดอกเบี้ยไม่แพง

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

สูงสุด 24% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-65 ปี

แนะนำสินเชื่อเฮงลิสซิ่งส่วนบุคคล นาโนไฟแนนซ์ และเฮงลิสซิ่งทะเบียนรถ 2567, 2024

 

เฮงลิสซิ่งเป็นของธนาคารอะไร จริงๆแล้วจะเป็น Non-Bank ในชื่อบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ที่ให้บริการทางการเงิน เป็นสินเชื่อเฮงลิสซิ่งที่จะตอบสนองในทุกๆความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะใช้ในการประกอบอาชีพ ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน หรือต้องการจะต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน ได้โดยมีหลายผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือไม่ใช้ก็ได้ รวมถึงโครงการเฮงลิสซิ่ง ประมูลรถที่จะมีให้สำหรับบุคคลที่ต้องการรถในราคาที่ไม่สูงมากเกินไป

แนะนำเฮงลิสซิ่ง หรือสินเชื่อเฮงลิสซิ่ง 2567, 2024

เฮงลิสซิ่ง กับสินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์

เป็นสินเชื่อเฮงลิสซิ่งสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการเงินทุนในการใช้หมุนเวียนในกิจการ ได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน และไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน เพียงแค่มีกิจการเป็นของตนเองและเปิดทำการมาแล้วมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป โดยให้วงเงินสินเชื่อได้สูงสุดที่ 20,000 บาท ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 2 ปี โดยผู้สมัครสินเชื่อของเฮงลิสซิ่งจะต้องมีดังนี้

 • บุคคลธรรมดาและต้องมีสัญชาติไทย และต้องมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินสินเชื่อเฮงลิสซิ่งนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีสลิปเงินเดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครขอสินเชื่อเฮงลิสซิ่ง
 • มีร้านค้า/กิจการ หรือเป็นอาชีพที่ประกอบกิจการสม่ำเสมอ มีสถานที่ประกอบกิจการชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และประกอบกิจการมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • ผู้ขอสินเชื่อพักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านระยะทางไม่เกิน 30 กม. จากที่ตั้งสาขาที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อ

เฮงลิสซิ่ง กับเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อไว้ใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และสามารถจะผ่อนได้นานถึง 36 เดือนขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อเฮงลิสซิ่งที่ได้รับการอนุมัติ

 • ผู้สมัครเฮงลิสซิ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่  20 – 65 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องมีรายได้ประจำต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป และต้องมีเอกสารแสดงรายได้ตามที่บริษัทกำหนด
 • จะต้องมีอายุการทำงานมาแล้วตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป และได้ผ่านการทำลองงานแล้ว
 • ผู้ขอสมัครเฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล จะต้องพักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และสถานที่ทำงานจะต้องมีระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร จากสาขาที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อ
 • จะต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (P-Loan ไม่มีหลักประกัน) รวมกันทั้งหมด ไม่เกิน 3 แห่ง

เฮงลิสซิ่ง กับสินเชื่อทะเบียนรถ

เป็นสินเชื่อทะเบียนรถ ซึ่งจะได้เงินก้อนไว้ใช้ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือต้องการนำไปลงทุนได้ตามที่ต้องการ โดยที่ผู้กู้ยังมีรถไว้ขับใช้งานได้ปกติ ที่สำคัญเฮงลิสซิ่งยังรับรถที่ยังติดภาระผ่อนชำระได้อีกพร้อมกับวงเงินอนุมัติที่สูงและผ่อนชำระได้นานถึง 84 งวดเลยทีเดียว โดยคุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อเฮงลิสซิ่งจะต้องมีดังนี้

 • ผู้ขอสินเชื่อเฮงลิสซิ่งต้องมีสัญชาติไทย และต้องมีอายุ 20 – 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่เปิดใบคำขอสินเชื่อ
 • จะต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพและมีรายได้ประจำ มีความสามารถในการชำระหนี้ และจำเป็นจะต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจนสามารถจะตรวจสอบได้
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และทรัพย์สินนั้นจะปลอดภาระหนี้หรือมีภาระผ่อนชำระก็ได้

ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่มีบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เปิดทำการอยู่

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงิน 100000 รับเงินก้อนใหญ่ไว้ในเปิดธุรกิจง่ายๆ ได้จริง

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 12000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 21% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอาชีพอิสระประจำปี 2024

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 8000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 28% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-60 ปี

สินเชื่อ ธ.ก.ส เพื่อลูกค้าธนาคารให้ได้เงินก้อน

รายได้ของผู้กู้

ถึง ต้องเป็นลูกค้า ธกส

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 14% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ