สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยอนุมัติผลไวใน 30 นาที

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์

เงื่อนไขการสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย ผ่านแอพอนุมัติ 2565/2022

 

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย ซึ่งเป็นเงินก้อนพร้อมใช้ที่สามารถจะสมัครออนไลน์ผ่านแอพธนาคารกสิกรไทยได้ อนุมัติไว และรับเงินได้อย่างรวดเร็วเป็นการสมัครสินเชื่อได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

แนะนำสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยกับการสมัครสินเชื่อกสิกรไทยออนไลน์ 2565/2022

สิทธิประโยชน์สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่ตั้งใจไว้ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการลงทุนทำกิจการ ค่าเทอมค่าเล่าเรียน ท่องเที่ยว ซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น

 • สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้สูงสุดถึง 1,500,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • เป็นสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 15% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 • ให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ
 • สมัครได้ง่ายๆ โดยเป็นในสินเชื่อกสิกรไม่ต้องใช้เอกสาร ในกรณีที่มีเงินเดือนจ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป
  • สามารถจะสมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • มีรายได้ขั้นต่ำที่สมัครได้เพียง 15,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

 • กดเข้าใช้งานแอพ K PLUS ให้เข้าที่เมนูสินเชื่อ และเลือก สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan
 • ให้ทำการกรอกข้อมูล และยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อเครดิตบูโร
 • สรุปวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น และอัปโหลดเอกสาร กรณีที่คุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขเรื่องเอกสาร
 • สามารถจะรู้ผลการอนุมัติภายใน 15 นาทีโดยจะต้องอยู่ในเวลาทำการ และผลการอนุมัติจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยออนไลน์

 • ผู้สมัครสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระจะต้องมีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
 • ผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยออนไลน์จะต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • จะต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถจะนับรวมที่ทำงานเดิมได้ และจะต้องผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว
 • จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยออนไลน์

 • ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วยเพื่อใช้ประกอบการสมัคร
 • ใช้สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน โดยอายุเอกสารจะต้องไม่เกิน 3 เดือนหรือเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 • กรณีที่เงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ตามเงื่อนไขในการสมัคร สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • ใช้สำเนาเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่นสำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทออนไลน์

ให้ใช้สำเนาสลิปโบนัสเพิ่มเติมได้สำหรับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan และจะให้เฉพาะกรณีโบนัสมีอายุไม่เกิน 12 เดือน

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

วิไลเงินด่วนอนุมัติเงินง่ายกู้ได้ไม่ใช้ฐานเงินเดือน

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 26% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

กู้ตังค์ ธกส เพื่อลูกค้าประจำของธนาคารรับเงินได้เลย

รายได้ของผู้กู้

ถึง ต้องเป็นลูกค้า ธกส

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 23% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-69 ปี

ยืมเงิน 200 ด่วนรับเงินไวไม่ต้องใช้หลักฐานเงินเดือน

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 28% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-69 ปี