กู้เงินกรุงไทย

กู้เงินกรุงไทยให้เงินจริงไม่เช็คเครดิตผู้กู้เงิน

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 30000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

สูงสุด 20% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ

อยากเรียนต่อ ไม่มีเงิน เลือกกู้เงินกรุงไทย 2567

 

เพื่อให้การเรียนต่อได้ไม่มีสะดุด เลือกกู้เงินกรุงไทยช่วยให้การศึกษาบุตรหลาน หรือตัวคุณเองให้สามารถขอสินเชื่อกรุงไทยได้เรียนต่ออย่างสบายใจ เพราะเรียนต่อได้ไม่ใช่เรื่องยาก ยืมเงินธนาคารกรุงไทยเพื่อให้เรียนต่อในประเทศเท่านั้น สามารถยืมเงินธนาคารกรุงไทยได้ตามค่าเรียนจริง และสามารถยืมเงินธนาคารกรุงไทยได้นานถึง 10 ปี

จุดเด่นกู้เงินกรุงไทยช่วยการศึกษา

 • เลือกกู้เงินกรุงไทยได้นานสูงสุดถึง 10 ปี เรียนแบบสบายใจ ต้องเลือกยืมเงินธนาคารกรุงไทย
 • กู้เงินธนาคารกรุงไทยช่วยให้ฝันของคุณได้เป็นความจริง สร้างโอกาสทางการศึกษา ต้องสินเชื่อธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 • ยืมเงินธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบปริญญา กู้เงินกรุงไทยได้เป็นบัณฑิตสมใจในสถานที่เรียนที่ต้องการ
 • กู้เงินธนาคารกรุงไทยได้ไม่จำกัดวงเงิน โดยยึดตามวงเงินสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยจากค่าเทอมหรือค่าใข้จ่ายการศึกษาของผู้กู้เงินธนาคารกรุงไทยตามจริง ค่าเทอมเท่าไรผู้กู้เงินกรุงไทยก็ไม่หวั่น 
 • กู้เงินธนาคารกรุงไทยได้โดยจะต้องเป็นการศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น แต่ไม่จำกัดหลักสูตร ขอวงเงินสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยได้ทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตร International หรือ English Program ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายได้เลยไม่ต้องห่วง
 • ผู้กู้เงินธนาคารกรุงไทยจะต้องมีรายได้แน่นอน มีอาชีพประจำหรือประกบธุรกิจส่วนตัว 
 • ผู้กู้เงินธนาคารกรุงไทยจะต้องมีความเกี่ยวข้องหรือขอสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยเอง เช่น ผู้กู้เงินธนาคารกรุงไทยเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย ญาติของผู้ที่ต้องการเงินสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยศึกษาเล่าเรียน หรืออาจจะเป็นผู้กู้เงินธนาคารกรุงไทยเองที่กำลังอยู่วัยทำงานแล้วต้องการขอสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยเพื่อศึกษาต่อ 
 • ผู้กู้เงินธนาคารกรุงไทยขอสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยได้ต้องอายุไม่เกิน 65 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วมขอสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยจะยึดอายุผู้ที่อายุน้อยที่สุดเป็นหลัก 
 • ผู้กู้เงินธนาคารกรุงไทยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินเด็ดขาด 

 

รายละเอียดดอกเบี้ยสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยเพื่อการศึกษา

 • วงเงินกู้เงินธนาคารกรุงไทยสำหรับหลักสูตรทั่วไปในวงเงินสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีดอกเบี้ยสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยโดยมีเงินฝากเป็นหลักประกันจะเสียเพิ่ม 2% ต่อปี กรณีดอกเบี้ยสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยโดยมีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน MRR-0.75% ต่อปี กรณีดอกเบี้ยสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยโดยมีบุคคลค้ำประกัน MRR+3% ต่อปี ทั้งนี้วงเงินกู้เงินธนาคารกรุงไทยหลักสูตรทั่วไปจะสามารถขอวงเงินสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยได้ทั้งระดับปริญญาตรี ประกอบวิชาชีพ และบัณฑิตศึกษา
 • วงเงินกู้เงินธนาคารกรุงไทยสำหรับหลักสูตร International หรือ English Program ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย วงเงินสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยได้ไม่เกิน 300,000 บาท จริง กรณีดอกเบี้ยสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยโดยมีเงินฝากเป็นหลักประกันจะเสียเพิ่ม 2% ต่อปี กรณีดอกเบี้ยสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยโดยมีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน MRR-0.75% ต่อปี กรณีดอกเบี้ยสินเชื่อกู้เงินกรุงไทยโดยมีบุคคลค้ำประกัน MRR+3% ต่อปี

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ผ่านออนไลน์ไม่ต้องเดินทาง

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 21% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีบริบูรณ์

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยอนุมัติผลไวใน 30 นาที

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์

สินเชื่อ ธ.ก.ส เพื่อลูกค้าธนาคารให้ได้เงินก้อน

รายได้ของผู้กู้

ถึง ต้องเป็นลูกค้า ธกส

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 14% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ