สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย

สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยให้เงินด่วนทันใจได้จริง

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

สูงสุด 20% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ

แนะนำสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย สมัครออนไลน์อนุมัติง่าย 2567/2024

 

ปัจจุบันธนาคารกรุงไทยมีสินเชื่อให้บริการกับลูกค้าได้หลากหลายอาชีพ ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานข้าราชการ เจ้าของกิจการต่างๆ และยังมีสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย ที่มีเงื่อนไขในการสมัครที่ใครๆ ก็สมัครกู้เงินด่วนกรุงไทยได้ ด้วยรายได้เริ่มต้นที่ 12,000 บาท สำหรับคนที่ต้องการเงินด่วน หรือขอสินเชื่อกรุงไทยไว้ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้

แนะนำสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย เงินด่วนอาชีพอิสระ 2567

สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย Smart Money

เป็นสินเชื่อธนาคารกรุงไทยอาชีพอิสระสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ และสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ โดยจะให้วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สมัครได้โดยมีรายได้เพียง 30,000 บาท และไม่จำเป็นจะต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย สมัครง่าย สมัครออนไลน์ก็ได้ โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติการสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย Smart Money

 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครอาชีพอิสระกู้เงินกรณีเป็นเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท และต้องเปิดร้านมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินจากเงินในระบบหรือเงินกู้ด่วนนอกระบบจนล้นพ้นตัว

เอกสารการสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย Smart Money

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอสินเชื่อกรุงไทย
 • ใช้บัตรประจำตัวพนักงานด้วยถ้ามี
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ 50ทวิปีล่าสุด หรือหากมีเอกสารแสดงรายได้อื่นๆที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้เพื่อสมัคสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย
 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป
 • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้สำเนาเดินบัญชีย้อนหลังการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปี และใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือสำเนาทะเบียนการค้า ในการสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทยอาชีพอิสระ
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด 

สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย กับบัตรกดเงินสด KTC PROUD

เป็นสินเชื่อฉุกเฉินธนาคารกรุงไทย หมุนเวียนที่สามารถจะกดเงินสดได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน รูดซื้อสินค้า เลือกผ่อนจ่ายหรือชำระขั้นต่ำได้ที่ 3% และจะต้องไม่น้อยกว่า 300 บาทอีกทั้งเงินด่วนอาชีพอิสระ 2567 ยังสามารถจะผ่อนสินค้าที่ต้องการได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% และผ่อนได้นานถึง 24 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย กับบัตรกดเงินสด KTC PROUD

 • ผู้ขอสินเชื่อกรุงไทยต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ 
 • เป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน 
 • จะต้องมีอายุการทำงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการต่างๆ จะต้องมีอายุการทำกิจการมาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนในการสมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน

เอกสารที่ใช้ผู้สมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทย กับบัตรกดเงินสด KTC PROUD

 • ใช้บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ผู้ขอสินเชื่อกรุงไทย กรณีเป็นข้าราชการ ให้ใช้บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง หรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ฉบับจริง
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร สถาบันการเงิน ที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้ากรณีผ่านการอนุมัติ โดยต้องระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ของผู้กู้เงินด่วนได้จริงรับสินเชื่อธนาคารกรุงไทยอาชีพอิสระกรุงไทย

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยให้เงินด่วนทันใจได้จริง

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 20% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ

เป๋าตังค์แอพธุรกรรมการเงินสมัครง่ายไม่เสียค่าสมัคร

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

15 ปีบริบูรณ์

สินเชื่อ ธ.ก.ส เพื่อลูกค้าธนาคารให้ได้เงินก้อน

รายได้ของผู้กู้

ถึง ต้องเป็นลูกค้า ธกส

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 14% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ