กู้ตังค์ ธกส

กู้ตังค์ ธกส เพื่อลูกค้าประจำของธนาคารรับเงินได้เลย

รายได้ของผู้กู้

ต้องเป็นลูกค้า ธกส

อัตราต่อปี

สูงสุด 23% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-69 ปี

เปิดกู้ตังค์ ธกสแล้ววันนี้ เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด 2567

 

ธนาคารเกษตรและสหกรณ์เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ได้ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกส โดยสามารถลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกส สินเชื่อ ธกส 10000 บาท ต่อคน เป็นเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ช่วยให้ประชาชนได้หมุนเงินกู้ตังค์ ธกส สินเชื่อ ธกส 10000 บาท ใช้จ่ายในช่วงนี้ได้นั้นเอง 

ลักษณะของลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกส ธนาคารเกษตรและสหกรณ์

  • โครงการกู้ตังค์ ธกส เป็นเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เพื่อเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรลงทะเบียนกู้ตังค์ ธกส โดยเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกสตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2567
  • ผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกสสามารถสมัครเงินกู้สินเชื่อ ธกส 10000 บาท ได้เพียงแค่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบากโควิด-19 ในขณะนี้ 
  • วงเงินกู้สินเชื่อ ธกส 10000 บาทเป็นวงเงินลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกส ที่สูงสุดต่อคนต่อราย โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเกษตรและสหกรณ์จะทำการพิจารณาผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกสอีกทีว่าจะได้รับอนุมัติวงเงินเท่าไร เรียกง่าย ๆ ว่าหากต้องการกู้ตังค์ ธกส สินเชื่อ ธกส 10000 บาทเต็มจำนวน ธนาคารก็ต้องแน่ใจว่าผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกสสามารถผ่อนชำระคืนได้ทั้งหมดนั้นเอง
  • ผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกสไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันแต่อย่างใด ก็สามารถลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกสได้
  • ผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกสต้องชำระวงเงินกู้สินเชื่อ ธกส 10000 บาท หรือวงเงินกู้ตังค์ ธกสที่ได้รับแล้วนั้น ชำระคืนแก่ธนาคารได้ไม่เกิน 2 ปี 
  • ผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกส จะได้รับการพักชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ใน 6 เดือนแรกทันที
  • ผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกส จะสามารถแบ่งชำระค่างวดโดยจะมีการประเมินความสามารถจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.เท่าที่งวดจ่ายไหวตามจริง โดยจะมีแบบชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.รอบ 3 เดือน เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.รอบ 6 เดือน (เรียกได้ว่าเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.สามารถอิงกับผลผลิตได้เช่นกัน)

ช่องทางการสมัครลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกส

ผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกสสามารถสมัครเงินกู้สินเชื่อ ธกส 10000 บาท ได้โดยผ่านสาขาธนาคารโดยตรง หรือช่องทางออนไลน์ได้แก่ เว็บไซด์ และผ่านแอปพริเคชันไลน์ โดย ซึ่งกรณีผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกส สามารถยื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ ที่Line ของธนาคารเกษตรและสหกรณ์ เพียงเพิ่มเพื่อนLine ของธนาคารออนไลน์ @BACC Family 

นอกจากนี้หากผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกู้ตังค์ ธกสมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินกู้สินเชื่อ ธกส 10000 บาท รวมทั้งเรื่องลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารอื่น ๆ สามารถโทรติดต่อฉุกเฉินหาธนาคารเกษตรและสหกรณ์โดยตรงที่ 02 555 0555

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ยืมเงิน 3000 ด่วนกู้ง่ายๆ เงินเดือนน้อยก็รับเงินได้

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 5000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 36% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 18 ปีขึ้นไป

แอพป๋าให้ยืมเงินได้จริงรับเงินได้ทันทีไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 28% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ

กู้เงินไทยพาณิชย์ผ่านสินเชื่อ SCB รู้ผลในวันเดียว

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-59 ปี