สมหวังเงินสั่งได้

สมหวังเงินสั่งได้ให้เงินด่วนทันใจภายใน 30 นาที

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

สูงสุด 5-12% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

เงื่อนไขการสมัครสมหวังเงินสั่งได้ สมหวังเงินติดล้อ 2567/2024

 

สมหวังเงินสั่งได้ จะให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทหรือเรียกง่ายว่าสมหวังเงินติดล้อ และสินเชื่อสำหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมไปถึงสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ ซึ่งในการสมัครสามารถจะสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ที่ โทร. 02-123-4000 กับขั้นตอนการสมัครที่ไม่ยุ่งยากเลย

แนะนำสินเชื่อสมหวังเงินสั่งได้ ที่น่าสนใจ 2567/2024

สมหวังเงินสั่งได้ กับสมหวังติดล้อสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

เป็นสินเชื่อสำหรับคนมีรถที่ต้องการจะมีเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดๆก็ตาม โดยรถที่จะใช้จำนำกับสมหวังเงินสั่งได้ทีอายุรถสูงสุดได้ถึง 25 ปีกับรถยนต์ เก๋ง กระบะ หรือรถบรรทุก ด้วยวงเงินที่จะได้ 100% จากราคาที่ประเมินได้ และสามารถจะผ่อนชำระได้นานถึง 72 เดือน โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนที่ 0.49% การชำระเงินก็มีช่องทางและสะดวกมากกว่าเดิม

คุณสมบัติของผู้สมัครสมหวังเงินสั่งได้ กับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

 • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 – 70 ปีบริบรณ์
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ไม่สามารถใช้รถชื่อผู้อื่นในการจำนำทะบียนรถกับสมหวังเงินติดล้อได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมหวังเงินสั่งได้กับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

 • ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อและเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง เดือนล่าสุด หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่นๆ ของผู้ขอสินเชื่อสมหวังเงินสั่งได้
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อ
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริงเพื่อใช้ในการจำนำสมหวังเงินติดล้อ
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

เงื่อนไขและข้อตกลงสมหวังเงินสั่งได้กับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

 • รถยนต์ทุกประเภทที่นำมาใช้ในการสมัครสินเชื่อสมหวังจะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 25 ปีนับจากวันที่ได้ทำการจดทะเบียนรถ
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถหรือสมหวังเงินติดล้อ เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดคู่มือทะเบียนรถเป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ
 • ผู้กู้ต้องส่งมอบทะเบียนรถให้กับธนาคารหรือบริษัท โดยจะไม่มีการโอนเล่มทะเบียน เมื่อมีการผ่อนชำระครบตามกำหนด ผู้กู้จะได้เล่มทะเบียนรถคืน
 • การคิดคำนวณดอกเบี้ย จะให้มีการคิดแบบลดต้นลดดอก
 • สามารถจะปิดบัญชีสมหวังเงินสั่งได้ก่อนกำหนด หรือชำระค่างวดมากกว่ากำหนดได้หากต้องการหักเงินเงินต้นให้ได้มากที่สุด
 • การชำระหนี้เมื่อต้องการปิดบัญชี จะต้องชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดในคราวเดียว 

สมหวังเงินสั่งได้อนุมัติไวไหม

สมหวังเงินติดล้อสามารถจะอนุมัติให้ได้ภายใน 1 ชั่วโมง และรับเงินสดได้เลยเมื่อมีการทำสัญญาที่สาขาแล้วเรียบร้อย ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าลุกค้าสมหวังเงินสั่งได้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากจริงๆกับธนาคารทิสโก้ ทั้งนี้เอกสารจะต้องครบและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็ว

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระไม่ใช้หลักฐานอาชีพในการยืม

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 0.35% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเพื่อประกอบกิจการปี 2567

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 28% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์

สมัครบัตรเครดิตกสิกรผ่านแอพเงินด่วนรู้ผลไม่เกิน 3 วัน

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 16% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-80 ปี