สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเพื่อประกอบกิจการปี 2565

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

สูงสุด 28% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์

แนะนำสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ สมัครออนไลน์ได้ 2565/2022

 

ปัจจุบันมีบริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพรายย่อยประเภทสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ในหลายๆธนาคาร ซึ่งสามารถจะสมัครง่ายและมีวงเงินที่จะอนุมัติให้ได้สูงพอสมควร โดยจะต้องนำไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ และให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัด โดยให้มีการผ่อนชำระเป็นรายเดือนตามเงื่อนไข

แนะนำสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า สินเชื่อแม่ค้าแผงลอย สมัครง่าย 2565/2022

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า

เป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สำหรับผู้ประกอบอาชีพพ่อค้า แม่ค้า และประกอบการอิสระ สินเชื่อแม่ค้าตลาดนัด โดยจะได้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี สมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และจะรู้ผลการอนุมัติได้ภายใน 5 – 7 วันทำการ และจะมีการนัดเพื่อทำสัญญา จากนั้นลูกค้าสามารถรอรับเงินสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าได้เลย

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้

เป็นสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้สำหรับผู้ประกอบการที่ให้วงเงินสินเชื่อสูงถึง 10 ล้าน หรือวงเงินที่ได้ไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากประจำ หรือบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทิสโก้ที่ใช้ค้ำประกันสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า โดยให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามประกาศธนาคาร และสามารถจะผ่อนชำระได้นานถึง 48 เดือน กรณีปิดบัญชีก่อนจะต้องผ่อนครบ 1 ปีแล้ว

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า กับสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าออมสิน

เป็นสินเชื่อสร้างอาชีพสำหรับผู้ประกอบการ สินเชื่อแม่ค้าแผงลอย, สินเชื่อแม่ค้าตลาดนัด ซึ่งสมัครง่ายด้วยวงเงินที่จะอนุมัติได้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท และสามารถจะผ่อนได้นานมากถึง 10 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยที่จะได้ขึ้นอยู่กับหลักประกันที่นำมาใช้ในการประกอบขอสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขี้นไป โดยจะต้องดำเนินกิจการมาแล้วมากกว่า 1 ปี ผู้กู้จะต้องมีสถานที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของธนาคารออมสิน

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากับสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าไทยพาณิชย์

เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีอาชีพอิสระ หรือสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ที่สามารถจะสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ให้สามารถจะชำระคืนเป็นรายเดือน โดยวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท กับระยะเวลาการผ่อนชำระนานถึง 36 เดือน และรายได้ขั้นต่ำที่สามารถจะขอยื่นกู้ได้ที่ 25,000 บาทต่อเนื่องติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป และสำหรับสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัด จะมีการคิดค่าธรรมเนียม 3% ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากับสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากรุงศรี

สำหรับสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากรุงศรี เพื่อไว้ใช้ในการประกอบกิจการ โดยจะให้วงเงินสินเชื่อได้สูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักทรัพย์ และสูงสุดถึง 10 ล้าน สามารถจะผ่อนชำระสูงสุดได้นาน 10 ปี โดยผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อแม่ค้าแผงลอย ที่เปิดทำการมาแล้วมากกว่า 2 ปีขึ้นไป และผลประกอบการของกิจการจะต้องมีประวัติการเงินที่ดี

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ธนาคารออมสินอาชีพอิสระไม่ใช้หลักฐานอาชีพในการยืม

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 0.35% ต่อเดือน

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

เมืองไทยลิสซิ่งบริการกู้เงินครอบคลุมทุกรูปแบบ

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 12000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 24% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-60 ปี

สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยให้เงินด่วนทันใจได้จริง

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 20% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ