เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ผ่านออนไลน์ไม่ต้องเดินทาง

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

สูงสุด 21% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีบริบูรณ์

ทำสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายกับเงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ที่ต้องรู้ 2567/2024

 

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ โดยส่วนมากจะเป็นการกู้เงินออนไลน์ เช่น ช้างไทยสินเชื่อ ซึ่งจะให้มีการทำสัญญา และเซ็นเอกสารโดยการสแกนส่ง หรือถ่ายรูปส่ง สำหรับแอพเงินกู้ทั่วไป หรือแอพเงินกู้นอกระบบ ซึ่งสำหรับการกู้ยืมเงินกันตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปก็จะต้องมีการทำสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการยืมกันระหว่างเพื่อน หรือญาติๆก็จำเป็นอย่างมากที่ควรจะทำ ถึงแม้จะเป็นเพื่อนกัน ก็ตามที

รวมสัญญากู้ยืมเงินกับงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ 2567/2024

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้กับหลัฐานการกู้เงินด่วนออนไลน์

กู้เงินด่วนออนไลน์ ให้ถือตามมาตรา 8 โดยข้อความที่ใช้ในการพูดคุยยืมเงินฉุกเฉินออนไลน์ด้โดยทําเป็นหนังสือ และหลักฐานเป็นใบสลิปการโอนเงิน ซึ่งถือเป็นสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย มีทั้งหมด 3 รายการดังนี้

  1. หลักฐานข้อความการสนทนาระหว่างผู้กู้ และผู้ให้กู้ในการขอกู้ยืมเงิน ผ่านแชต หรือกล่องข้อความออนไลน์
  2. หลักฐานบัญชีชื่อผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ของผู้กู้ยืมเงิน ที่ใช้ในการแชต
  3. เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ต้องมีหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารให้กับผู้กู้เช่น สลิปการโอนเงิน ใบโอนเงินต่างๆ หรือแอปพลิเคชันของธนาคาร หากชื่อบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ กับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารไม่ตรงกัน ผู้ขอกู้ยืมเงินยืนยัน จะต้องอธิบายว่าเป็นบัญชีธนาคารของใคร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ขอกู้ยืมเงิน

สำหรับกรณีนี้มีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลเรียบร้อยแล้ว และศาลชั้นต้นก็เชื่อว่ามีการกู้ยืมเงินด่วนออนไลน์กันจริง จึงพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้กับการทําสัญญายืมเงินย้อนหลัง

สำหรับการให้กู้ยืมเงินออนไลน์ เงินด่วนนอกระบบ จะยืมกันในหมู่ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ หากไม่มีสัญญาเหมือนพวกสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และต้องการจะทำสัญญาในภายหลังก็สามารถจะทำได้ และมีหลายวิธี การใช้หลักฐานการแชต การโอนเงินต่างๆ เพื่อใช้ร่างหนังสือสัญญายืมเงินตามกฏหมายใหม่ขึ้นมา แต่แนะนำว่าจะต้องเป็นการร่างสัญญาในปัจจุบัน คือลงวันที่ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าผู้กู้จะได้เงินไปใช้หมดแล้วก็ตาม 

หรืออีกกรณีเพื่อเป็นหลักฐานเงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ โดยการร่างจดหมายเพื่อทวงถามลูกหนี้ เพื่อให้ผู้กู้ตอบกลับมา และจะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องในคดีได้อีก 

สัญญากู้ยืมเงินกับเงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ มีอายุความกี่ปี

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ และถูกกฎหมาย สำหรับอายุความฟ้องเรียกเงินต้นจากผู้กู้จะอยู่ที่ 10 ปี นับจากการทำหนังสือสัญญาการยืมเงิน แต่หากในสัญญากู้ยืมเงินระบุให้มีการชำระเงินกู้เป็นรายเดือน เช่น ยืมเงินไป 10,000 บาท ให้ชำระคืนเป็นรายเดือนๆ ละ 1,000 บาทเป็นจำนวน 12 เดือน แบบนี้อายุความจะอยู่ที่ 5 ปี นับตั้งแต่มีการทำสัญญากู้ยืมเงิน

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานในการยืมเงินออนไลน์ จะต้องมีการใส่รายละเอียดให้ครบไม่ว่าจะเป็นตัวเลข จำนวนเงิน ตัวหนังสือ ข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดัยวกับบรรดาสินเชื่ออนุมัติง่ายเงินก้อน และก่อนทำการเซ็นก็ควรจะต้องมีการอ่านทบทวนอย่างรอบคอบ ให้ดีเสียก่อน

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อ ธ.ก.ส เพื่อลูกค้าธนาคารให้ได้เงินก้อน

รายได้ของผู้กู้

ถึง ต้องเป็นลูกค้า ธกส

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 14% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ

กู้เงิน 50000 บาทได้เงินจริงรับเงินทันใจไม่ต้องรอนาน

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 9500 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 26% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

เงินติดล้อรถมอไซค์ให้เงินก้อนสำหรับผู้มีรถมอเตอร์ไซค์

รายได้ของผู้กู้

ถึง ตามสภาพรถ

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 12-24% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีบริบูรณ์